Bod č.48.:

MAJ/11 - Uzavření dodatků ke SOSB uzavřeným v souvislosti se stavbou 2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o., prodloužení termínu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 45/2016)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 13/2016)
Příloha č.4 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:410 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX