Bod č.49.:

MAJ/12 - Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích uzavřeným v souvislosti se stavbou „Polyfunkční centrum Plzeň Bory – Bytová zástavba“, prodloužení termínu, InterCora – Bory, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání dne 27.6.2017)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 78/2011)
Příloha č.3 (usnesení RMP č.110/2011)
Příloha č.4 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:411 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX