Bod č.50.:

MAJ/13 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s výstavbou „Bytové domy Plzeň – Křimice, Lokalita U Statku II. etapa“ v k. ú. Křimice, investor Amesbury - Plzen 2 s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (vyjádření MO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI a výkup pozemků)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX