Bod č.56.:

MAJ/19 - Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 7/8 k celku pozemků parc. č. 8590/5, 8591/3, 8591/7, 8596/5, 8596/6 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od dvou fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (vyjádření spoluvlastnic)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO P3)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 783/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:418 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX