Bod č.52.:

MAJ/15 - Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. týkající se pozemků v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usenesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:414 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX