Bod č.44.:

MAJ/7 - Výkup pozemků v k. ú. Litice u Plzně pro stavbu „Vodárenský soubor Litice – 1. etapa“ – 4 fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (vyjádření spoluvlastnic)
Příloha č.3 (výřez ze záborového elaborátu + tabulka záborů k DÚR)
Příloha č.4 (GP č. 2030-51/2017)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM 15. 8. 2017)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 24. 8. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX