Bod č.38.:

MAJ/1 - Návrh dalšího postupu ve věci získání pozemku v k. ú. Bolevec od společnosti STONESA s.r.o. pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (žádost spol. STONESA)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 257 ze dne 25. 5. 2017)
Příloha č.5 (výřez ze záborového elaborátu - DSP)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (korespondence)
Příloha č.9 (akceptační smlouva - návrh)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:400 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX