Bod č.40.:

MAJ/3 - Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/180 k celku pozemku parc. č. 11148/3 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od právnické osoby pro stavbu „Retenční nádrž Vinice“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 145/2014)
Příloha č.2 (vyjádření společnosti)
Příloha č.3 (mapy - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.4 (usn. RMP ze dne 24. 8. 2017)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:402 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX