Bod č.61.:

PROP/2 - Schválení záměru prodat bytové a nebytové jednotky v lokalitě Sylván, Plzeň - II. etapa

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 195 ze dne 20. 4. 2017)
Příloha č.2 (Doporučení KNM RMP ze dne 13. 6. 2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 825 ze dne 10. 8. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:423 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX