Bod č.62.:

PROP/3 - Prodej volné nebytové jednotky č. 1709/25 na adrese Toužimská č. or. 5 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti )
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 430 ze dne 7. 12. 2016)
Příloha č.3 (akceptace ceny obvyklé)
Příloha č.4 (přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 863 ze dne 4. 6. 2009) (*)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 436 ze dne 18. 6. 2009)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 6. 2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 827 ze dne 10. 8. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:424 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX