Bod č.8.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 5. 2017 do 11. 8. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27.5. 2017 do 11.8. 2017)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27.5. 2017 do 11.8. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:370 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX