Bod č.67.:

PROP/8 - Prodej nemovitých věcí v souvislosti se 3. Stavbou SŽDC s.o. v k. ú. Plzeň a k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Stanovení kupní ceny)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP ze dne 13. 6. 2017)
Příloha č.12 (Usnesení RMP ze dne 29. 6. 2017)
Příloha č.41 (Mapy - územní plán)
Příloha č.42 (Mapy - územní plán)
Příloha č.51 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.52 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.61 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.62 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.81 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.82 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.101 (Přijatá usnesení)
Příloha č.102 (Přijatá usnesení)
Příloha č.103 (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX