Bod č.65.:

PROP/6 - Prodej pozemku p. č. 975 v k. ú. Plzeň a zřízení služebností

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. Betonové stavby)
Příloha č.2 (žádost PMDP vč. přílohy)
Příloha č.3 (aktuální stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.4 (aktuální stanovisko MO P3)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1196/2010)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 602/2015)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (doporučení KNM)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 828/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:426 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX