Bod č.72.:

PROP/13 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 743/2 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. situace)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P4)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 921/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX