Bod č.51.:

MAJ/14 - Konečné majetkoprávní vypořádání se 4 fyzickými osobami v souvislosti se stavbou „Prodloužení komunikace pro RD na pozemku p. č. 201/31 v k. ú. Lobzy“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora vč. pořizovací hodnoty TDI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 322/2011)
Příloha č.5 (GP č. 1032-52/2017)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 24. 8. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX