Bod č.76.:

PROP/17 - Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.7 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.8 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.9 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.10 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.11 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.12 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.13 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.14 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.15 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.16 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.17 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.18 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.19 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.20 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.21 (usn. ZMP č. 208/2010)
Příloha č.22 (informativní zpráva)
Příloha č.23 (usn. RMP č. 791/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:437 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX