Bod č.26.:

OI/2 - Památník Díky, Ameriko! - udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX