Bod č.92.:

KŘTÚ/3 - Hospodářské výsledky společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. sestavené k 31. 12. 2016 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX