Bod č.22.:

TN/2 - Zřízení pracovní skupiny k záměru dalšího směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX