Bod č.12.:

ŘEÚ/4 - EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám)
Důvodová zpráva (EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám)
Příloha č.1 (Dodatek č. 1 k Finanční smlouvě č. 23.088)
Příloha č.2 (Dodatek č. 2 k Finanční smlouvě č. 24.652)
Příloha č.3 (Dodatek č. 2 k Finanční smlouvě č. 25.300)
Příloha č.4 (Dodatek č. 1 k Finanční smlouvě č. 82.651)
Příloha č.5 (Uns. ZMP č. 604 ze dne 10. 11. 2016) (*)
Příloha č.6 (Přehled úvěrů EIB )
Příloha č.7 (Dopis ze dne 9. ledna 2017)
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 873 ze dne 24. 8. 2017)
Příloha č.9 (Usnesení FV ZMP č. 11/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:375 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX