Bod č.3.:

RMO1/1 - Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Vinice"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Regenerace sídliště Vinice)
Důvodová zpráva (Regenerace sídliště Vinice)
Příloha č.1 (Regenerace sídliště Vinice)
Příloha č.2 (Regenerace sídliště Vinice) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:386 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX