Bod č.4.:

RMO1/2 - Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Košutka"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Regenerace sídliště Košutka)
Důvodová zpráva (Regenerace sídliště Košutka)
Příloha č.1 (Regenerace sídliště Košutka)
Příloha č.2 (Regenerace sídliště Košutka) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:387 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX