Bod č.5.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha (Usnesení z 20. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:388 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX