Bod č.9.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha (Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:392 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX