Bod č.10.:

KV1/2 - Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1)
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:393 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX