Bod č.11.:

FV1/1 - Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha (zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:394 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX