Bod č.13.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:396 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX