Bod č.14.:

RMO1/6 - Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 – II. kolo

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka jednotlivých dotací)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro poskytování dotací)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.4 (dotační program II. kolo)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:385 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX