Bod č.84.:

ŘÚSA/2 - Výkon státní správy MMP za rok 2016

(předkladatel:JUDr. Triner, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Srovnání výkonu vybraných ukazatelů státní správy MMP mezi roky 2014-2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX