Bod č.15.:

RMO1/7 - Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 včetně příloh

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 včetně příloh)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro poskytování dotací)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:397 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX