Bod č.16.:

RMO1/8 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro SVSMP na zpracování projektové dokumentace za účelem zpřístupnění Velkého Boleveckého rybníka pro vozíčkáře

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D.,MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVSmP)
Příloha č.2 (Varianty zpřístupnění VBR pro vozíčkáře)
Příloha č.3 (Rozpočtové opatření č. 30)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:398 rok:2017

54. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX