Bod č.17.:

RMO1/9 - Hodnocení plnění akcí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů za 1. pololetí roku 2017, realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulky plnění a čerpání rozpočtu k 30.6.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:399 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX