Bod č.18.:

RMO1/10 - Zařazení nově zahajované akce „PD Bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace)
Příloha č.2 (Úprava jmenovitého seznamu stavebních akcí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:400 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX