Bod č.21.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha č.1 (zápis ze zasedání KV dne 19.6.2017)
Příloha č.2 (Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Plzeň 1 ze dne 11.9.2017 - předloženo na stůl)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:403 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX