Bod č.22.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha č.1 (IZ - úprava ploch cvičiště JSDH Bolevec)
Příloha č.2 (IZ - děkovný dopis ředitelky BZŠ Plzeň)
Příloha č.3 (IZ - děkovný dopis předsedy NFZO V. Jarého)
Příloha č.4 (IZ - akce MO Plzeň 1 "Africké safari")
Příloha č.5 (IZ - změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)
Příloha č.6 (IZ - uzavření smlouvy o dílo na dopsání kroniky MO Plzeň 1)
Příloha č.7 (IZ - zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně I. pol. 2017)
Příloha č.8 (IZ-informace o prázdninovém provozu MŠ)
Příloha č.9 (IZ - výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:404 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX