Bod č.25.:

OSI/2 - Uzavření Dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

(předkladatel:nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Dopis č.j. 197662/17 ze dne 9. 8. 2017)
Příloha č.2 (2. Návrh Dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury)
Příloha č.3 (3. Stanovisko společnosti Grant Thornton Advisory )
Příloha č.4 (4. Usnesení RMP č. 886 ze dne 24. 8. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX