Bod č.24.:

OSI/1 - Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2017 - 2026

(předkladatel:nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2017 - 2026)
Příloha č.2 (Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014 – 2023)
Příloha č.3 (Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008)
Příloha č.4 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX