Bod č.7.:

EK/3 - 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 v souvislosti s projekty "Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň" a "Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usesení ZMP č. 296/2017) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:57 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX