Bod č.11.:

EK/7 - 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - navýšení použití sociálního fondu

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ZV OS ÚMO 3)
Příloha č.2 (Sdlělení p. tajemníka)
Příloha č.3 (Stav SF)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:61 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX