Bod č.10.:

EK/6 - 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost odb. SSM)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:60 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX