Bod č.13.:

EK/9 - 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO3 s určením pro 32. MŠ, Resslova 22, Plzeň na projekt s názvem "Šablona pro 32. MŠ Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Avizo)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:63 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX