Bod č.15.:

EK/11 - 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - poskytnutí příspěvku z rozpočtu MO3 v roce 2017 70. mateřské škole Plzeň, Waltrova 26, na realizaci projektu "Veselé muzicírování"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost P4)
Příloha č.2 (Usn. FV ZMO 3 č. 7/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:65 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX