Bod č.27.:

NámN/1 - Schválení uzavření soudního smíru ve věci sporu vedeného Okresním soudem Plzeň město pod sp. zn. 28 C 194/2015 mezi společností TL finance s.r.o. a městem Plzní

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Předběžný právní názor OS Plzeň - město)
Příloha č.2 (Stanovisko Komise právní RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX