Bod č.2.:

ST/1 - Volba člena Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (usn. ZMO 3 stanovující odměny za výkon fcí neuvolněných členů ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX