Bod č.21.:

SVV/2 - Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – zřizovací listiny

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh zřizovací listiny JSDH Skvrňany)
Příloha č.2 (návrh zřizovací listiny JSDH Doudlevce)
Příloha č.3 (návrh zřizovací listiny JSDH Radobyčice)
Příloha č.4 (dříve přijatá usnesení)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:70 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX