Bod č.19.:

RMO1/11 - Zařazení nově zahajované akce „Oplocení dětského hřiště u domu Žlutická 39-41, Plzeň“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně provedení rozpočtového opatření

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 38)
Příloha č.2 (Foto hřiště a zákres oplocení)
Příloha č.3 (Úprava jmenovitého seznamu stavebních akcí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:401 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX