Bod č.15.:

EAP/2 - Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2017

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 07-09/2017)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 07-09/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX