Bod č.9.:

EAP/3 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1 - 6 2017 - obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1 - 6 2017 - textová část) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1 - 6 2017 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX