Bod č.5.:

KT/1 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2017

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX