Bod č.6.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2017

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX